Krpan

Krpan

KRPAN – vidna maska

Krpan zunanje žaluzije so žaluzije s standardnim sistemom izvedbe. Komplet žaluzije je sestavljen iz standardnih lamel, mehanizma, klasičnih nosilcev in vodil ter vidne maske.

Krpan zunanje žaluzije omogočajo neodvisno vgradnjo na vse vrste objektov. Primerne so tako za novo gradnjo kot tudi pri obnovi starejših objektov. Vgradnjo teh žaluzij ni potrebno načrtovati v naprej, saj se le-te vgradijo po končani fasadi. Ker so žaluzije vidne, skupaj s fasado in stavbnim pohištvom v različnih barvnih kombinacijah še dodatno olepšajo zunanji videz objekta.

KRPAN – podometna maska

Podometne žaluzije Krpan se vgrajujejo na objekt po vgradnji oken in pred izdelavo fasade, zato je ta način vgradnje bolj primeren za novogradnje, kajti za to je potrebno že predhodno načrtovanje.

Če ne želimo, da na nam paket zložene žaluzije ne poseže v svetli del okna, je pomembno, da imamo možnost žaluzijo dvigniti nad okno, kar pa rešimo tako, da predhodno naredimo zob v prekladi ali pa vgradimo okno vzporedno z zunanjim delom zidu.

Podometna žaluzija (maska) je prekrita s fasado, tako da se s strani le-te  ne (oz. zanemarljivo malo) vidi. To pomeni, da je idealna rešitev za primere, ko z njimi ne želimo bistveno vplivati na zunanji videz objekta.

Komplet žaluzije je sestavljen iz standardnih lamel, mehanizma, klasičnih nosilcev in vodil ter podometne maske

Prerez in vgradnja KRPAN žaluzije

  Žaluzija KRPAN s podometno masko (lamela C-80)   Žaluzija KRPAN z vidno masko (lamela Z-75)  
  Žaluzija KRPAN s podometno masko (lamela C-80)   Žaluzija KRPAN z vidno masko (lamela Z-75)  

Izvedba

Vse zunanje vidne žaluzije Krpan je možno naročiti v različnih izvedbah:

 • izbiramo lahko med različnimi vrstami lamel (C-65mmC-80mmCT-80mmZ-75mm, Z-90mm),
 • z upravljanjem preko MC palice ali električnim upravljanjem,
 • v različnih barvnih kombinacijah (lamele, maske, vodila in zaključne letve),
 • pod žaluzije je možno vgraditi tudi različne vrste komarnikov (fiksnirolodrsniplise); v tem primeru je globina žaluzije večja od 120mm

Možnosti vgradnje omarice

  Podometna vgradnja - podometna maska   Standardna vgradnja - vidna maska  
  Podometna vgradnja – podometna maska

 

(Največkrat se žaluzija montira na zob v prekladi

(oz. nad okno). V primeru ročnega upravljanja je

lahko vrhnji del žaluzije nad okno dvignjen max. 11cm.)

  Standardna vgradnja – vidna maska  

Vrste lamel

V vse vrste zunanjih krpan žaluzij se lahko vgradijo naslednje vrste lamel.

 

lamela C-65 mm lamela C-80 mm lamela CT-80 lamela Z-75 mm lamela Z-90
 lamela C-65 mm  lamela C-80 mm  lamela CT-80  lamela Z-75 mm  lamela Z-90 mm

Barvni vzorci

Določene barve na lestvici lahko odstopajo od originala, zato je pred naročilom barvo potrebno preveriti.

Barvni vzorec lamel C-80, Z-75, Z-90, CT-80

Barvni vzorec lamel C-80, Z-75, Z-90

Barvni vzorec lamel C-65

Barvni vzorec lamel C-65, F-80

Barve maske – 0,70mm

Barve maske - 0,70mm

Barve maske – 1,00mm / 1,50mm / 2,00mm

Barve maske - 1,00mm

Oddajte povpraševanje

  Z montažoBrez montaže  Navodila za uporabo zunanjih žaluzij

  Žaluzija je lahko vgrajena samo s strani usposobljenega monterja na notranji ali zunanji strani okna ali balkonske lože.

  Načini upravljanja:

  Izvedba z ročičnim pogonom (monokomando):

  Žaluzije se upravlja z monokomandno palico. Palico na predvidenih mestih upognemo v položaj številke štiri. Palico z eno roko držimo, z drugo jo vrtimo v smeri urinega kazalca za naklon senčenja in dvig, oziroma v obratni smeri urinega kazalca za spust obratni naklon senčenja in spust.

  Pri upravljanju z monokomandno palico uporabimo toliko sile kot nam dopušča normalno delovanje (senčenje in pomik) žaluzije. Pri prevelikih obremenitvah, lahko pride do poškodovanja mehanizma.

  Idealni kot upravljanja z monokomandno palico je 45°, kar omogoča normalno delovanje mehanizma brez poškodb.

  Izvedba z elektromotorjem:

  • Žaluzije upravljamo bodisi z stenskim tipkalom, bodisi z daljinskim upravljalnikom (pri izvedbi s sprejemnikom).
  • Žaluzijo upravljamo s stenskim tipkalom, katero ima tri pozicije (sredinsko, zgornjo in spodnjo).
  • Za senčenje se poslužujemo z kratkimi pritiski na tipkalo, dokler ne dosežemo primeren kot lamel in s tem želeno senčenje.
  • Za dvig in spust žaluzij tipkalo držimo dokler žaluzija ne doseže želene višine.
  • Motor se avtomatsko ustavi na tovarniško prednastavljenih maksimalnih pozicijah.

  V primeru upravljanja z daljinskim upravljalnikom, na kateremu imamo tri tipke (pomik gor, ustavi, pomik dol).

  • Za senčenje se poslužujemo kratkih pritiskov na tipki za pomik v zgornjo ali spodnjo pozicijo, dokler ne dosežemo želenega senčenja.
  • Za premik žaluzije držimo tipko (pomik gor ali pomik dol) dve sekundi, nakar se žaluzija prične avtomatsko premikati do tovarniško nastavljene zgornje ali spodje pozicije.
  • Motor se avtomatsko ustavi na tovarniško prednastavljenih maksimalnih pozicijah.

  Vzdrževanje:

  Žaluzije ne potrebujejo nikakršnega mazanja ali drugega mehanskega vzdrževanja.

  Zunanje žaluzije po potrebi čistimo samo vlažno krpo, brez uporabe agresivnih čistilnih sredstev, ki lahko poškodujejo barvni nanos.