Komarniki

KOMARNIK | OKNO

Fiksni komarnik

 • Najugodnejši tip komarnika
 • Trije načini montaže
 • Možnost nepravilnih likov
KOMARNIK | OKNO

Rolo komarnik

 • Enostavno dviganje in spuščanje mreže
 • Mreža se ob neuporabi zvije v kaseto
 • Praktičen ob zalivanju rož
 
KOMARNIK | vrata

Drsna vrata

 • Hitro zapiranje panoramskih sten, teras …
 • Gladko in tiho drsenje
 • Možnost uporabe pod zunanjim senčilom
 
KOMARNIK | VRATA

Krilna vrata

 • Za vrata, ki se večkrat odpirajo
 • Prostoročno odpiranje
 • Možnost avtomatskega zapiranja
 
KOMARNIK | VRATA

Plise vrata

 • Komarnik, ki se zloži po principu harmonike
 • Odpiranje iz različnih pozicij
 • Možnost uporabe pod zunanjim senčilom
 
 
 
Komarniki so je načeloma namenjeni za zaščito proti letečem mrčesu (komarji, muhe, ose,…),
ker onemogočajo, da bi leteči mrčes zašel v prostor.
V določenih letnih časih je, v okolici objekta, velika količina gomazečega mrčesa, ki se trudi
priti v toplejše prostore. Le ta išče in najde tudi najmanjše odprtine, kjer lahko preide v toplejši
prostor, kar je skoraj nemogoče preprečiti.
Žal določeni tipi komarnikov, zaradi svoje zasnove oz. konstrukcije, ne nudijo 100% zaščite
proti prehodu gomazečega mrčesa. Gre predvsem za komarnike tipa plise ali rolo, kjer mrčes,
ko ga je večja količina v okolici, lahko zleze skozi vodila oz. se pri slednjem lahko zadržuje v
kaseti.
Najboljšo zaščito zagotavljajo fiksni ali potopni komarniki, pod pogojem, da popolnoma tesnijo
na okvir okna.
100% zaščito proti letečemu in gomazečemu mrčesu pa v nobenem primeru ni mogoče
zagotoviti.