Klasična tenda – Navodila za montažo

KORAK 1 Označevanje razdalje na 3 mestih.

Dolžino tende prenesite na steno. Od vsake strani proti notranjosti odmerite 150 mm in naredite oznako. Naredite oznako tudi na sredini razdalje.

KORAK 2 Označevanje višine na 3 mestih.

Na vseh treh mestih oznak označite enako višino. Pri tem naj vam bo v pomoč vodna tehtnica, saj morajo biti vse oznake na isti višini. Na označena mesta bodo montirani nosilci.

Mesta pritrditve nosilcev morajo biti označena na isti višini, da bo tenda montirana zares naravnost.

KORAK 3 Označevanje lukenj za montažo nosilcev.

Vzemite enega od nosilcev (vsi so enaki) in ga približajte oznaki na steni, pri čemer naj bo oznaka vidna skozi zgornjo odprtino. S svinčnikom označite še mesto spodnje odprtine v nosilcu. Enako ponovite na vseh treh oznakah.

Nosilci morajo biti čim bolj poravnani, da bo nanje možno fiksirati tendo.

KORAK 4 Montaža nosilcev na različne tipe podlag.

Montaža tende se razlikuje glede na posamezen tip podlage. Tendo je možno montirati na leseno, betonsko in opečnato podlago. Za montažo na fasado se obrnite na izkušenega strokovnjaka oz. naročite strokovno montažo v našem podjetju.

4.1 MONTAŽA NA LESENO PODLAGO

Potrebni pripomočki: električni vrtalnik s svedrom, 6x vijak.

Korak 4.1.1: Z električnim vrtalnikom izvrtajte luknji na označenih mestih.
Korak 4.1.2: Vzemite nosilec in ga na podlago privijačite z dvema vijakoma.

Postopek ponovite na vseh treh lokacijah.

4.2 MONTAŽA NA OPEČNATO PODLAGO

Potrebni pripomočki: električni vrtalnik s svedrom Ø10 mm, 6x vložek, 6x vijak, kladivo.

Korak 4.2.1: Z električnim vrtalnikom izvrtajte luknji na označenih mestih.
Korak 4.2.2: V posamezno luknjo s kladivom zabijte vložek.
Korak 4.2.3: Vzemite nosilec in ga v vložke privijačite z vijaki.

Postopek ponovite na vseh treh lokacijah.

4.3 MONTAŽA NA BETONSKO PODLAGO

Potrebni pripomočki: električni vrtalnik s svedrom 10 mm, 6x sidrni vijak Ø10 mm, 6x matica, kladivo, gedora.

Korak 4.3.1: Z električnim vrtalnikom izvrtajte luknji na označenih mestih.
Korak 4.3.2: V posamezno luknjo s kladivom zabijte sidrni vijak Ø10 mm, tako da za nekaj cm gleda iz stene.
Korak 4.3.3: Vzemite nosilec, ga namestite na vijaka in fiksirajte z maticama. Pomagajte si z gedoro.

Postopek ponovite na vseh treh lokacijah.

4.4 MONTAŽA NA FASADO*

Potrebni pripomočki: električni vrtalnik s svedrom Ø16 mm, 6x mrežica za sidrno/dvokomponentno maso, sidrna/dvokomponentna masa, 6x navojna palica M12, 6x podložka, 6x matica M12, gedora

*Montažo tende na fasado mora izvajati izkušena oseba! Strokovno montažo lahko naročite v našem podjetju.

Korak 4.4.1: Z električnim vrtalnikom izvrtajte luknji Ø16 mm na označenih mestih. Luknji očistite, da znotraj ne bo prahu ali delcev stene.
Korak 4.4.2: V posamezno luknjo vstavite mrežico M14 za sidrno/dvokomponentno maso. Pri tem upoštevajte navodila proizvajalca!
Korak 4.4.3: V luknje vbrizgajte sidrno/dvokomponentno maso. Pri tem upoštevajte navodila proizvajalca!

Postopke mora izvajati usposobljena oseba!

Upoštevajte navodila proizvajalca sidrne/dvokomponentne mase.

Slika 4: V luknjo z maso vstavite navojno palico M12. Pri tem mora posamezna navojna palica gledati iz stene, vendar max 20 mm. Počakajte, da se masa posuši – sledite navodilu proizvajalca!
Slika 5: Nosilec namestite na navojni palici. Na vsako navojno palico potisnite podložko, nato pa jo fiksirajte z matico M12. Pomagajte si z gedoro. Postopek ponovite na vseh treh lokacijah.

Postopke mora izvajati usposobljena oseba!

Upoštevajte navodila proizvajalca sidrne/dvokomponentne mase.

KORAK 5 Namestitev tende na nosilce.

Slika 1: Od začetne in končne oznake proti sredini izmerite in označite razdaljo 15 cm.
Slika 2 in 3: Kvadratno cev tende potisnite v oglato odprtino na nosilcih.

KORAK 6 Namestitev pritrdilnega varovalnega vijaka.

Slika 1 in 2: Pritrdilni varovalni vijak, priložen tendi, iz spodnje strani zataknite v utor na nosilcu.
Slika 2: Z 8 mm imbus ključem vijak do konca privijačite.

Postopek ponovite na vseh treh nosilcih.

KORAK 7 Odpiranje tende.

Korak 7.1: Odstranite zaščitno folijo s tende. Z regulirno palico tendo razvijte. 

Korak 7.2: Tendo odpirajte vse dokler je platno še napeto. Ne sme priti do povesa platna. 

Korak 7.3: Če se platno začne povešati in gubati pomeni, da ste tendo preveč odprli. Tendo zaprite nazaj do mesta, ko bo platno zopet napeto.

Če ste izbrali tendo na motorni pogon, jo pred tem korakom priključite (sledite priloženim navodilom).

KORAK 8 Prilagajanje naklona tende.

Slika 1: Na zgibu posamezne roke tende se nahaja vijak, katerega za pol obrata odvijte. Uporabite 8 mm imbus ključ.
Slika 2: Na istem zglobu se nahaja še vijak ob robu. S privijanjem oz. odvijanjem se bo naklon tende spremenil – dvigal oz. spuščal. Nastavite željen naklon.
Slika 3: Ko ste zadovoljni z naklonom tende zopet privijte vijak ob strani zgiba. Ta bo naklon fiksiral.

Postopek ponovite na obeh straneh tende.