Ponudba št. 2024-00350

Spoštovani! V prilogi vam pošiljamo ponudbo za meritev na terenu.
Lep pozdrav! Tomaž Guzelj PLUTON PLUS d.o.o.