Ponudba št. 2022-01317

Spoštovani! V prilogi vam pošiljamo ponudbo za meritev na terenu in izdelavo ponudbe.
Lep pozdrav! Tomaž Guzelj PLUTON PLUS d.o.o.